Testosteron pronolongatum

Testosteron prolongatum to syntetyczna pochodna testosteronu o działaniu androgennym i anabolicznym. Jego działanie pobudza u mężczyzn spermogenezę, rozwój jąder, pęcherzyków nasiennych, gruczołu krokowego, warunkuje także rozwój drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. U kobiet wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do estogenów. Jego czas aktywnego działania to od 5 do 7 dni. Jego przeznaczenie to zwiększenie masy oraz siły. Jest to jeden z testosteronów najczęściej stosowanych w sporcie. Stosowany jest domięśniowo. Powoduje zatrzymanie wody w organizmie. Prowadzi do zwiększenia masy kośćca i mięśni, zatrzymania wody w ustroju, pobudzenia wzrostu kości poprzez zwiększenie tolerancji azotu, wapnia, sodu, potasu, chloru i fosforu. W znacznym stopniu wiąże się on z białkami osocza. Wydalany jest głownie z moczem. Testosteron wykazuje działanie anaboliczne, prowadzi do rozrostu mięśni szkieletowych, zwiększa gęstość mineralną kości, pobudza wytwarzanie erytropoetyny w nerkach, zwiększa stężenie hemoglobiny.

Previous post Testosteron i sterydy
Next post Testosteron co to?